Projecte NANA
Associació Projecte NANA
Telèfon: 688 890 423
>


Qualsevol projecte sorgeix a partir de l'anàlisi d'una realitat. L'Associació Projecte NANA neix com a conseqüència de la situació desfavorida que viu part de la població infantil a Catalunya, empitjorada darrerament per la crisi econòmica actual.

El 29 de maig de 2012, a Barcelona la UNICEF exposava la situació de penúria de la població infantil a Catalunya, i s'hi constatava que un de cada quatre infants viu en una llar ran del llindar de la pobresa; és a dir un 23,8 % de la població de menors de 18 anys. Aquest percentatge havia crescut un 5 % respecte de l'estudi anterior, i actualment supera el de la resta de l'Estat.

La crisi intensifica la pobresa infantil a Catalunya perquè justament les famílies joves amb infants són les més afectades. I és en aquest entorn on es troba el col·lectiu més silenciós: els nadons que neixen en la màxima precarietat.

Els informes oficials i la pròpia recerca en àmbits hospitalaris, cases d'acollida, parròquies, centres penitenciaris, etc. han motivat la creació de l'Associació.

L'Associació Projecte NANA vol que tothom tingui el dret de parir i d'obrir els ulls en aquest món en condicions dignes. Aquesta n'és la justificació, i també el desig.
Fes-te amic/soci
Fes-te voluntari
Empresa solidària
Entitat sol·licitant
Entitat col·laboradora