Projecte NANA
Associació Projecte NANA
Telèfon: 688 890 423
>


Un grup de persones, preocupades per la situació que pateixen les mares sense recursos, en no poder afrontar les despeses generades pel naixement d'un fill i durant els primers mesos de vida.

Junta directiva de l'Associació Projecte NANA:

  Núria Gelonch i Bru, presidenta
  Mercè Serra i Domínguez, secretària
  Neus Mercadé i Socoró, tresorera
  Anna Ma Ponsatí i Obiols, vocal 1
  Cecília Canudas i Comellas , vocal 2
  Montserrat Tomàs i Garcés , vocal 3


Associació registrada amb el NIF G65822678.
Fes-te amic/soci
Fes-te voluntari
Empresa solidària
Entitat sol·licitant
Entitat col·laboradora